inzynieria-prawna.pl
likwidacja.info

Likiwdacja stanowiska pracy - strona dla pracowników i pracodawców


wazne
Zadaniem niniejszej strony internetowej jest przedstawienie zasad, jakimi powinni się kierować pracodawcy likwidujący stanowiska pracy.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że prawidłowa likwidacja stanowiska (stanowisk) pracy wymaga od pracodawcy prawidłowego wyboru oraz zastosowania kryteriów doboru pracowników do zwolnienia. Przed zastosowaniem tych kryteriów trzeba jednak określić zbiór pracowników, do których będą one stosowane. Po wykonaniu wskazanych wyżej czynności należy w prawidłowy sposób sporządzić oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jak syntetycznie stwierdził Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn. akt I PK 93/10).

Spis treści:

1.

Do kogo stosować kryteria doboru pracowników do zwolnienia?         

2.

Jak ustalić właściwe kryteria doboru pracowników do zwolnienia?         

3.

Jak sporządzić oświadczanie o wypowiedzeniu umowy o pracę?