Nasza oferta dla zwolnionych pracowników: pełna obsługa negocjacji oraz wszystkich rodzajów sporów sądowych z pracodawcami, w szczególności  odwołań od wypowiedzeń z przyczyny „likwidacja stanowiska pracy”.


Jak wygląda sytuacja zwolnionego pracownika?

Sytuacja zwolnionego pracownika wygląda tak, że powinien on składać odwołanie od wypowiedzenia umowy, ponieważ nie ma nic do stracenia. Może tylko zyskać. Przed rozpoczęciem postępowania sądowego każdy powinien zważyć ryzyko i perspektywy (możliwe do uzyskania korzyści). Zazwyczaj po stronie ryzyka są kwoty, które trzeba zapłacić na początku (opłata od pozwu) oraz na końcu (ewentualny zwrot kosztów procesowych dla strony, która wygra). W przypadku postępowań sądowych z zakresu prawa pracy zachodzi szczególna sytuacja: złożenie powództwa nie wymaga (co do zasady) dokonania opłaty sądowej, a w przypadku ewentualnego przegrania sprawy, koszty procesu, które trzeba zwrócić drugiej stronie, są bardzo małe (mikroskopijne względem tego, co trzeba zapłacić w normalnym trybie). Najgorszym, co może przytrafić się powodowi w postępowaniu z zakresu prawa pracy, jest niedogodność o charakterze niematerialnym w postaci stresu (dla jednych to dużo, a dla innych mało). Co się tyczy  możliwych do uzyskania korzyści, to w perspektywie jest odszkodowanie (co do zasady jego wysokość to równowartość wynagrodzenia za trzy miesiące). Najczęściej jednak pracodawcy wolą zapłacić więcej, aby tylko mieć już całą sprawę za sobą (w powszechnym odbiorze sądy pracy uchodzą za przychylne pracownikom, więc pracodawcy chętnie i często zawierają ugody z tymi, którzy zdecydowali się skierować sprawę na drogę sądową).

W przypadku, gdy zwolnienie następuje z przyczyny likwidacji stanowiska pracy, sytuacja pracownika może być jeszcze bardziej korzystna. Pracodawcy uważają, że napisanie w wypowiedzeniu o likwidacji stanowiska pracy załatwia sprawę. To prawda, że przedsiębiorca ma prawo dowolnie kształtować strukturę zatrudnienia, w tym tworzyć i likwidować stanowiska pracy. Gdy zwalnia pracownika, musi to jednak zrobić zgodnie z prawem. Prawda jest taka, że w zdecydowanej większości wypadków (nawet do 80%) oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy są sporządzone nieprawidłowo. Nie wystarczy bowiem napisać „likwidacja miejsca pracy” albo „redukcja zatrudnienia”. W takim wypadku wypowiedzenie jest niezgodne z prawem i wygraną w sądzie pracownik ma niemalże w kieszeni. Na koniec godzi się dodać, że gdy zwolnienie następuje z przyczyny leżącej po stronie zakładu pracy, pracownikowi mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik powinien co najmniej rozważyć możliwość złożenia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową można sporo zyskać.

Jeżeli Pan / Pani jest pracownikiem, któremu wręczono wypowiedzenie umowy  pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy, to zachęcamy do rozważenia możliwości odwołania się do sądu pracy. Aby podjąć właściwą decyzję, trzeba wiedzieć w pierwszej kolejności jakie są perspektywy ewentualnego powództwa, to jest poznać jakość wypowiedzenia (jeśli jest dobra, to nie warto składać powództwa). Jak to sprawdzić? W tym celu należy przesłać nam skan wypowiedzenia na adres slawomir.gozdz@gozdzperlowski.pl (można je wcześniej zanonimizować). W treści e-maila należy podać datę zawarcia i datę wypowiedzenia umowy oraz ewentualnie inne informacje, które Pan / Pani uważa za istotne. Jeśli sprawa będzie warta dalszego procedowania, to przedstawimy Państwu informację na temat tego, co można w sprawie zrobić. Na tym etapie nasza pomoc ma charakter nieodpłatny.